עריכה לשונית – יונת זנד

הטקסט שלכם יכול להיראות – עייף, שטוח ובלתי מאורגן

fail1

דחוס ועמוס

fail2

או לאחר העריכה שלי– ברור וקולח

מדויק ועשיר

בע ב ר י ת

בעל רצף והגיון טיעון

אחיד והרמוני.

success

זו, כמובן, החלטה שלכם.

אודותיי

לעריכה הלשונית הגעתי לאחר שעסקתי שנים רבות בסחר חוץ, יבוא-יצוא, רכש ולוגיסטיקה.
לאחר שנים מעניינות ופוריות הרגשתי שאני מעוניינת באתגרים חדשים, ולכן בחרתי בתחום העריכה הלשונית, תחום מספק מאד שיש בו גיוון ועניין רב.

 • אני מציעה עריכה לשונית, עריכת תרגום ועריכת תוכן בתחומים שונים
 • בוגרת לימודי תעודה בעריכה לשונית – אוניברסיטת תל אביב
 • בעלת תואר ראשון ביחסים בין-לאומיים, והכשרה כמשלח בין-לאומי מטעם המכללה למנהל.

השאיפה שלי היא ליצור טקסט כתוב עברית, בעל מבנה תחבירי עברי הנקרא בשטף ובבהירות   –טקסט ברור, ממוקד וזורם שהקורא יכול לקראו בלי שיצרך לחזור על קריאת קטע כדי להבינו, טקסט השומר על עקביות ואחידות, בעל משלב מתאים והיעדר שגיאות כתיב, איות והקלדה.

כיצד אני עורכת?

 • הלשון העברית עשירה במקום אחד וענייה במקום אחר. החיים מאלתרים שמות עצם, פעלים ומושגים, והאקדמיה טורחת למלא את החסר. כעורכת אשתמש בכל הכלים כדי להעשיר את הטקסט שאותו אני עורכת, אך לא אתעלם מהעובדה שטקסט מוקפד ומגוהץ מבחינת השפה ותקניותה מאבד את חיותו וחיוניותו.
 • עורך טוב יפעיל שיקול דעת ויחליט מתי לחרוג מהכללים כאשר יש צורך בכך. לא תמיד תהיה התקינות עדיפה על קבילות, ואת ההחלטות בעניין המתח שבין התקניות לקבילות אני מקבלת במודע ומתוך ידיעה. לשון טובה ונכונה אינה חייבת להלום בקפדנות את כללי האקדמיה.
 • בעת העריכה אני מיישמת מדיניות של ‘נורמטיביות’ מפוכחת מתוך מודעות לכך ששפה היא ישות חיה.
  אני משתדלת לעבוד על פי כללי האקדמיה – החלטותיה, כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה, כללי הפיסוק, כללי התעתיק מלועזית, כללי האיות והדקדוק.
 • אני משתדלת להשתמש בחלופות עבריות למילים לועזיות תוך נקיטת מדינות “שומר שפה” מתונה, שהרי מילים אלה מגביהות את המשלב הלשוני ועשויות לתרום לצרכי טקסט מסוגה הדורשת לשון תקנית גבוהה.
  עם זאת, יש לזכור כי השימוש במילים חדשות מגביר את הדחיסות הרעיונית שבטקסט, עובדה המאטה את שטף הקריאה, מעמיסה על הזיכרון, וסותרת את מטרת הבהירות של הטקסט.
 • מטרת העריכה היא לארגן את הטקסט בתבנית הגיונית, ולסנן פרטים מיותרים שניתן להשמיטם.
 • ו… גם לאסתטיקה יש ערך, כל זאת בהתאם לסוגה של הטקסט:
  אסתטיקה חזותית – יצירת טקסט בעל מבנה מסודר וברור
  עיצוב חזותי של הגרפיקה הטקסטואלית יכול לשרת נאמנה את התוכן.
  אסתטיקה לשונית – כתיבה המביאה לידי ביטוי את יופיין הלשוני של המילים וצירופיהן.

העריכה משדרגת את הטקסט ומזקקת את תוכנו, ואשמח לערוך עבורכם.